หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีแบบทดสอบคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
แบบทดสอบคณิตศาสตร์

1. หนังสือพิมพ์รายวันฉบับละ 8 บาท และบริษัทให้ส่วนแบ่งแก่ร้านค้าย่อย 15% ถ้าร้านค้าย่อยแห่งหนึ่งขายหนังสือพิมพ์ได้วันละ 385 ฉบับ จะได้ส่วนแบ่งวันละเท่าไร


462 บาท

924 บาท

2,618 บาท

3,080 บาท


2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 5 3 6 9 11 7 10 5 มีค่าเท่ากับข้อใด


5

6

7

83. สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านยาวยาว 18 เมตร ด้านกว้างยาว 10 เมตร จงหาพื้นที่ของสนามหญ้า


150 ตารางเมตร

160 ตารางเมตร

170 ตารางเมตร

180 ตารางเมตร4. นฤมลใช้กรวยซึ่งมีรัศมียาว 7 ซม. สูง 9 ซม. ตักน้ำใส่ถังทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 28 ซม. สูง 39 ซม. กี่ครั้ง น้ำจึงจะเต็มถังพอดี


26 ครั้ง

52 ครั้ง

108 ครั้ง

364 ครั้ง5. วิลาวรรณซื้อเงาะ 20 กิโลกรัม ชมพู่ 30 กิโลกรัม เป็นเงิน 890 บาท ขายเงาะไปได้กำไร 10% และชมพู่ได้กำไร 20% คิดเป็นเงิน 152 บาท วิลาวรรณซื้อเงาะและชมพู่มากิโลกรัมละกี่บาท


เงาะ กิโลกรัมละ 6 บาท ชมพู่ กิโลกรัมละ 23 บาท

เงาะ กิโลกรัมละ 13 บาท ชมพู่ กิโลกรัมละ 21 บาท

เงาะ กิโลกรัมละ 22 บาท ชมพู่ กิโลกรัมละ 15 บาท

เงาะ กิโลกรัมละ 25 บาท ชมพู่ กิโลกรัมละ 10 บาท

ผลคะแนน =

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720