หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนครร่วมพิธีปลุกเสกมวลสาร เพื่อจัดสร้าง “พระพุทธรูปปางตรัสรู้” อนุสรณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2555  กศน.เขตพระนคร นำนักศึกษาร่วมพิธีปลุกเสกมวลสาร เพื่อจัดสร้าง “ พระพุทธรูปปางตรัสรู้ ” อนุสรณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดสุทัศนเทพวราราม


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720