หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยากรสอนวิชาชีพการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2555  กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการสอนวิชาชีพระยะสั้น "การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ" ณ ศูนย์  ICT  ชุมชนเพื่อพ่อหลวง กศน.แขวงวัดสามพระยา มีผู้เรียนจำนวน  15 คน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720