หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน พุทธชยันตี ท้องสนามหลวง

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงานพุทธชยันตีบริเวณท้องสนามหลวง วันที่  2  มิ.ย. 2555 
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720