หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยากรสอนคอมพิวเตอร์ กศน.เขตพระนคร

สอนวิชาชีพ  วิชาการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร  40  ชั่วโมง โดยผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซด์ นำไปใช้สร้า้งรายได้ได้ 

- http://152watin.blogspot.com/  เป็นเว็บไซด์เกี่ยวกับการสอนศิลปะประดิษฐ์ เช่น การทำผลไม้การบูร เครื่องประดับจากคริสตัล การทำงานประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งผู้สร้างเว็บไซด์สามารถนำเสนอผลงาน  และมีผู้สนใจติดต่อไปเป็นวิทยากรสอนแล้ว


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720