หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  วันที่อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
นักศึกษาที่สอบผ่านให้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/55 ที่ครูผู้สอน
นักศึกษาที่ดูผลสอบแล้วไม่ผ่านให้ลงทะเบียนสอบซ่อมที่ครูผู้สอน


วิธีการดูผลสอบ


เช่น 4/85  หมายความว่า นักศึกษาได้เกรด 4 และได้คะแนน 85 คะแนน


1/54  หมายความว่า นักศึกษาได้เกรด 1 และได้คะแนน 54 คะแนน


 0/48  หมายความว่า นักศึกษาได้เกรด 0 และได้คะแนน 48 คะแนน ซึ่่งตกและต้องลงทะเบียนสอบซ่อม


นักศึกษาต้องดูคะแนน กพช ในช่องหลังสุดด้วยเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง


สอบซ่อมวันอาทิตย์...................ติดต่อครูที่ปรึกษา


นักศึกษาที่ยืมหนังสือไปให้นำมาคืนครูผู้สอนด้วย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720