หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ

ชุมชนวัดใหม่อมตรส โดย นางอมรวดี อังคาวุธ ประธานชุมชน ร่วมกับ กศน.แขวงบ้านพานถม จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "การออกกำลังกาย  เพื่อสุขภาพ" ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โดยมีเยาวชน ประชาชน ในชุมชนและพื้ันที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดย กิจกรรมจัดขึ้นทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันพระ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 18.45 น.


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720