หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีครู กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นวิทยากรอบรมเว็บไซด์ กศน.เขตคลองสามวา

เมื่อวันที่  28-29  มิถุนายน  2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  ได้รับเกียตริเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซด์โดยใช้ blogspot.com  ณ กศน.เขตคลองสามวา

รายชื่อ กศน.แขวง / กศน.เขตคลองสามวา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720