หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้


เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2555   นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  เป็นคณะวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานแต่ละแห่งได้ ณ กศน.แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร โดยมีบุคลากรจาก กศน.เขตบางรัก กศน.เขตบางซื่อ กศน.เขตพระนคร และ กศน.เขตดุสิต เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720