หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกับชุมชนในเขตจัดเวทีชาวบ้าน


 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55  กศน.แขวงบ้านพานถม กศน.แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ กศน.แขวงบวรนิเวศ กศน.แขวงเสาชิงช้า  ร่วมกับชุมชนในเขตจัดเวทีชาวบ้านขึ้น ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่อมตรส 


เวทีชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมมือกันค้นหา ป้องกัน  และบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720