หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดการสอน วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2555

วันอาทิตย์ที่  22  ก.ค. 2555  กศน.แขวงบ้านพานถม  จัดการสอนแบบพบกลุ่ม   ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส  โดยครูได้นำแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มาบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720