หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการพบกลุ่มครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 55   กศน.แขวงบ้านพานถม จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม สอบเก็บคะแนนกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ พค 31001 ให้นักศึกษาสอบโดยทำแบบทดสอบอัตนัย  10  ข้อ เรื่อง จำนวนจริง เลขยกกำลัง การหาค่าตัวแปร และรากที่ 2
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720