หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการให้บริการห้องสมุดชุมชนแขวงบ้านพานถม

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555  กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม มาแนะนำการทำรายงานและจัดห้องสมุด   ณ  ห้องสมุด กศน.แขวงบ้านพานถม ชุมชนวัดใหม่อมตรส 


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720