หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมลงชุมชนวัดใหม่อมตรสร่วมกับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 28 ก.ค. 2555   นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร  ลงชุมชนวัดใหม่อมตรส  พบประธานชุมชนและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนในโอกาสต่างๆ และจะจัดอบรมกฎหมาย วันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญ วัดใหม่อมตรส
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720