หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 1 - 2 ส.ค. 2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เข้าร่วม "โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน รุ่นที่ 1" กับชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถมและประชาชนในเขตพระนคร จำนวน 100 คน  จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา

จุดประสงค์โครงการ
1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเขียนโครงการได้
3.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จัก SML


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720