หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกับชมรมรักบ้านเกิด จัดสวนผักพอเพียงภายในชุมชนวัดใหม่อมตรส

นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  ร่วมกับ ชมรมรักบ้านเกิด จัดสวนผักพอเพียง ชุมชนวัดใหม่อมตรสกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720

หนังสือ กศน.

ข่าวการศึกษา