หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมโครงการ "อาชีวบำบัดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและกำลังใจ"

เมื่อวันที่ 7 - 11 มกราคม 2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จำนวน 10 คน  ร่วมโครงการ "อาชีวบำบัดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและกำลังใจ" จัดอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ชุมชนวัดใหม่อมตรส  แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร โดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพ เขต 1  โดยมีประชาชนที่อพยพจากอุทกภัยและประชาชนในชุมชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720