หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมกิจกรรม"กีฬาสามัคคีสัมพันธ์ รักประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด"

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2555 กศน.เขตพระนคร จัดกิจกรรม "กีฬาสามัคคีสัมพันธ์ รักประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด" ขึ้น ณ สวนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ โดยมีครู นักศึกษากศน.เขตพระนครและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน

การจัดกีฬาครั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2555 ของสำนักงาน กศน. ที่กำหนดให้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนดี มีความสุข มีสุขภาพจิตและสุภาพกายที่แข็งแรง โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปิดตาตีปี๊บ เหยียบลูกโป่ง วิ่งกระสอบผลัด เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยวซุเปอร์แมน ชักกะเย่อ วิ่งสามขา กินวิบาก มีนักศึกษา และแขกผู้มีเกียตริ จากแขวงทั้ง 10 แขวง ภายในเขตพระนคร 
การจัดกิจกรรมกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยาธรรม มีความรัก ความสามัคคี รู้แนวทางประชาธิปไตย มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่พึงพายาเสพติดและเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา และครู กศน. เขตพระนคร

พิธีเิปิด โดย นางอรศรี ศิลปี เป็นประธาน นางสาวสมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตพระนคร กล่าวพิธีปิด 

และได้รับการสนับสนุนจาก คุณแม่อรศรี ศิลปี ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพระนคร 
คุณแม่อมรวดี อังคาวุธ ประธานชุมชนวัดใหม่อมตรสและคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตพระนคร คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สก.สข.เขตพระนคร 
ดร.ลีลาวดี วัชโรบล และชมรมรักบ้านเกิดวัดใหม่อมตรส

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กล่าวและไม่ได้กล่าวมา ณ ที่นี้ ในความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน ทั้งกำลังทรัพย์ กำลังแรงกาย แรงใจ หรือแม้แต่สละเวลาอันมีค่าให้การแข่งขันกีฬา กศน.เขตพระนคร เกมส์ในครั้งนี้ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความซาบซื้งอย่างหาที่สุดมิได้

รับชมภาพจาก facebook โดย ป๋าแล่ม โคราชเอฟซี
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720