หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเสวนาเวทีชาวบ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตพระนคร

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นางสาวสุธาชินี พันเงิน ครู กศน.แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ   ร่วมเสวนาเวทีชาวบ้าน  "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" เขตพระนคร ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่อมตรส มีผู้ร่วมเสวนาจำนวน 30 คน ซึ่งมีการเสวนาในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เยาวชน และวัฒนธรรม ซึ่งมีประธานชุมชนแขวงต่างๆในเขตพระนคร ร่วมเสวนา

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720