หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา ทัศนศึกษา เกาะเกร็ด


เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถมและประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสและบ้านพานถม จำนวน 50 คน  ทัศนศึกษา เกาะเกร็ด เพื่อบูรณาการเข้ากับวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพและร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการบริหารจัดการและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720