หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมและชุมชนวัดใหม่อมตรส จัดกิจกรรมตัดผมและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสฟรี


เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  กศน.แขวงบ้านพานถมและชุมชนวัดใหม่อมตรส ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมตัดผมและตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสฟรี
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720