หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม จัดปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงาน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2555  กศน.แขวงบ้านพานถม จัดปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีกระบวนการกลุ่ม การทำงานเป็นทีม และเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงการสอบปลายภาค


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720