หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา ร่วมอบรม สคบ. กับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตพระนคร

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 55    กศน.แขวงบ้านพานถม  นำนักศึกษา  ร่วมอบรม  ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตพระนคร และเลือกตั้งประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งหมดวาระ  โดย  นาวาเอกพีระ นุชพุ่ม ได้เป็นประธานชมรม ฯ เช่นเดิมอีกวาระ   4  ปี ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดใหม่อมตรส เขตพระนคร


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720