หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร ร่วมงาน " ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง "

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555  กศน.เขตพระนคร โดย  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นางสาวละมัย ขำวิลัย ครู กศน.แขวงพระบรมมหาราชวัง ได้เข้าร่วมงาน " ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง " ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยจากการเข้าเพื่อศึกษาดูงานมา ทั้งจากการสอบถามและสังเกต สถานศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง มีหลายสถานศึกษา ที่นำโครงงานที่นักเรียนทำขึ้น มานำเสนอ อาทิ เช่น เครื่องดักจับแมลงสาบ โดยใช้งบประมาณที่จำกัด ซึ่งสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ได้ เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่มือถือพลังงานแสงอาทิตย์ บางสถานศึกษาก็นำผลผลิตที่ได้จากโครงการสถานศึกษาพอเพียงมาจำหน่าย อาทิ ไข่ไก่ ซึ่งนักศึกษาเป็นคนเลี้ยง ผักสวนครัวต่างๆ ที่ปลูกเอง บางสถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับสาระวิชาที่เรียนของแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะนำแผนยุทธศาสตร์ PDCA ในการกำหนดยุทธศาสตร์สถานศึกษาพอเพียง

 

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720