หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2555  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถม ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายวันที่ 12 - 13 ม.ค. 56  ร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ชุมชนวัดใหม่อมตรส ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. โดยในงานดังกล่าวมีการนำอาหารจากภาคส่วนต่างๆ มาแจก การแจกของขวัญ  การละเล่นเก้าอี้ดนตรี เยาวชนชาย - หญิง และรอบสู้เพื่อลูกซึ่งแม่ของลูกแต่ละคนจะมาแข่งขันกัน ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง และยังมีการแสดง การเต้นประกอบเพลง ของเด็กๆจากในชุมชนวัดใหม่อมตรส

จุดประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชน แบ่งปันของขวัญแก่้น้องๆ และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 400 บาทกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720