หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร รับมอบนโยบาย การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 24  ม.ค. 2556   นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมอบรม โครงการ ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตในชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเฟริ์ส ประตูน้ำ ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวีจัดทำข้อมูลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อรับมอบนโยบาย การรณรงค์ส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย โดย ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพระนคร เรื่อง การทำแบบสำรวจตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720