หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมร่วม"โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ"

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และบุคลากร กศน.เขตพระนคร นำอาสาสมัครโครงการบ้านอัจฉริยะ ร่วม"โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้เพิ่มพูนความรู้  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต


รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720