หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วม"โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.กทม."

เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2556  กศน.เขตพระนคร โดยนางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วม "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร กศน.กทม."  ณ โรงแรมปึกเตียนวิลล่า จ.เพชรบุรี เพื่อรับมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจในการทำงานของบุคลากร กศน.ทั้ง  50  เขตกศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720