หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมประชุม โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.และโครงการมหกรรมห้องเรียนวิทยาศาตร์(Super classroom)

วันที่ 12 มีนาคม 2556 นางสาวสมใจ จินตนาผล  ผอ.กศน.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมครูแกนนำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.และโครงการมหกรรมห้องเรียนวิทยาศาตร์(Super classroom)  สำหรับนักศึกษา กศน. ณ ห้องมหกรรม อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย โดยมีชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท ครั้งนี้


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720