หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครูแกนนำเพื่อส่งเสิมการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน."

เมื่อวันที่  มี.ค. 2556   กศน.เขตพระนคร โดย นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นางสาวสุธาชินี พันเงิน ครู กศน.แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครูแกนนำเพื่อส่งเสิมการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน." ณ ศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการเรียนรู้ (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เอกมัย โดยนายปฐมพร ได้ร่วมอบรมและเรียนรู้ ฐานที่ 3 ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต  เพื่อประมวลผลหาข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอในห้องประชุม เพื่อจัดมหกรรม Super Classroom  ในวันที่ 18 ส.ค. 2556

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720