หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีหลักการออม

หลักการออม

การออม เป็นเรื่องที่คนจำนวนมากรู้แต่ยังไม่ทำหรือทำแล้วแต่ยังไม่ถูกวิธี
ถามว่าทำไมต้องออม หลายคนอาจมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว 
แต่วันนี้ครู อยากให้นักศึกษารู้จักการออมที่ถูกวิธี ทำให้เราเป็นคนที่รู้จักวางแผนและการใช้จ่ายอย่างพอเพียงเพื่ออนาคตของตนเอง เพราะอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน มีคนจำนวนมากที่พบวิกฤตในชีวิตเพราะไม่รู้จักออม
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720