หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ การเทียบระดับ จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  ประชาสัมพันธ์ การเทียบระดับ จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน  บริเวณแยก 13 ห้าง แขวงบวรรังสี ภายในงาน เสนา - ประชาร่วมใจ เทิดไท้จักรีวงค์  โดยมีประชาชนให้ความสนใจการเทียบระดับพอสมควร
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720