หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมต้อนรับ ข้าราชการตำรวจ จากสถานนีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ที่มาตรวจเยี่ยมชุมชน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมต้อนรับ ข้าราชการตำรวจ จากสถานนีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ที่มาตรวจเยี่ยมชุมชน โดย ได้เยี่ยมชมห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส  ซึ่งเป็นที่ทำการของ กศน.แขวงบ้านพานถม ได้สอบถามถึงประชาชนที่เข้ามาใช้ห้องสมุดและการให้บริการในด้านใดบ้าง  นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม สวนผักพอเพียง ที่ทางชมรมรักษ์บ้านเกิดและนักศึกษา กศน.เขตพระนคร  ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว โดยนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720