หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม รับสมัครประชาชนผู้สนใจเรียน จบภายใน 8 เดือน

กศน.แขวงบ้านพานถม รับสมัครประชาชนผู้สนใจเรียน จบภายใน 8 เดือน

คุณสมบัติผู้ที่จะมาเทียบระดับกับ กศน. (จบ ม.6 ภายในแปดเดือน) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีวุฒิแต่ไม่มีเวลามาเรียน เช่น มีกิจการที่ต้องดูแล ทำงานประจำ ผู้นำชุมชน ต้องการนำวุฒิไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง

ติดต่อที่่เบอร์โทรศัพท์ 083-2701720 ครูปอ

หรือ 02-2808348


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720