หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษาและศิลปประดิษฐ์แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556  นายปฐมพร ธััมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยและศิลปประดิษฐ์พับกระดาษให้เป็นรูปสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้กับ สามเณรบรรพชา วัดใหม่อมตรส  เพื่อให้เยาวชนที่บรรพชาเป็นสามเณร ได้เรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ มีจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ








กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720