หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี



กศน.เขตพระนคร ร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย ร้อยดวงใจ ผู้สูงอายุ จากใจสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร เข้าร่วม "โครงการสืบสานประเพณีไทย ร้อยดวงใจ ผู้สูงอายุ จากใจสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร" ณ สำนักงาน กศน. กทม. แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ยังคงอยู่และจะได้ถือเป็นโอกาสอันดีในการขอพรจากผู้สูงอายุในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยซึ่งจัดประจำทุกปี












กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720