หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ ชุมชนเฟื่องทอง

เมื่อวันที่  8  เมษายน 2556  นายปฐมพร  ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม และ นางสาววรลักษณ์ สิโรมกุล ครูอาสา ร่วมงาน สรงน้ำพระพุทธ รดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ ชุมชนเฟื่องทอง - ตรอกวิสูตร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ซึ่งชุมชนเฟื่องทอง  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี   โดยในงาน มีประชาชน  เยาวชน ในชุมชน  มารดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก


ขอบคุณแฟ้มภาพจาก  แจ้จ๋า พอเพียง

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720