หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน. เขตพระนคร ร่วมอบรม โครงการอบรมสร้างเครือค่ายภาคประชาชน คนไทยรักษ์แผ่นดินรุ่นที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556  กศน. เขตพระนคร  โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล  ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร และครูะครู นักศึกษา กศน. ร่วมอบรม โครงการอบรมสร้างเครือค่ายภาคประชาชน คนไทยรักษ์แผ่นดินรุ่นที่ 1/2556  ณ  ศาลาอบรมสงฆ์  วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กทม.  เพื่อเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีผู้มาร่วมอบรมทั้งหมด   250   คน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720