หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา้สริมสร้างความสามัคคีประชาชนคนรุ่นใหม่ เขตพระนคร รุ่นที่ 1

นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการสัมมนา้สริมสร้างความสามัคคีประชาชนคนรุ่นใหม่ เขตพระนคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2556 ณ จังหวัดชลบุรี จัดโดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร โดยได้เข้าไปดูการทำงานภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นเขตการปกครองลักษณะพิเศษ ตลาดน้ำสี่ภาค ซึ่งไปชมการขายสินค้า otop จากทั่วทุกภาค และ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silverlake) ซึ่งออกแบบและจัดไร่ได้สวยงามมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720