หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556  กศน.เขตพระนคร นำนักศึกษา จำนวน  150  คน เข้าร่วม โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการและศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จ.สมุทรปราการ  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาแนวทางการอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720