หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่  12  พ.ค. 2556  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เขตพระนคร กรุงเทพ โดยนางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร ได้เป็นประธานและให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720