หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร จัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพจิตและรู้จักป้องกันตนเองจากสารเสพติด"

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2556  กศน.เขตพระนคร  จัดกิจกรรม "ตรวจสุขภาพกาย ดูแลสุขภาพจิตและรู้จักป้องกันตนเองจากสารเสพติด"  ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เขตพระนคร กรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาได้ตรวจสุขภาพและรู้จักการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรค ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720