หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมบริการดอกไม้ ธูปเทียน และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556  นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล  ครู กศน.แขวงบ้านพานถม  นำนักศึกษา  กศน.เขตพระนคร  ร่วมบริการดอกไม้  ธูปเทียน และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร(ฟัง) เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และ เป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720