หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา กศน.ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา  กศน.แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร  ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดใหม่อมตรส เขตพระนคร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศานาให้ยืนยาวสืบต่อไป
ตั้งขบวนแห่เครื่องสังฆภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่อุโบสถ

ตั้งขบวนแห่เครื่องสังฆภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่อุโบสถ

ตั้งขบวนแห่เครื่องสังฆภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่อุโบสถ

แห่รอบอุโบสถ วัดใหม่อมตรส 3 รอบ

ถวายสังฆภัณฑ์ภายในอุโบสถ

ตัวแทนนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถมถวายสังฆภัณฑ์

ตัวแทนนักศึกษา กศน.แขวงบ้านพานถมถวายสังฆภัณฑ์

กรวดน้ำแด่บรรพชนผู้ล่วงล้ำ

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมถ่ายรูป

กศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมถ่ายรูป
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720