หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและเสียงตามสายในชุมชน

กศน.แขวงบ้านพานถม  ร่วมกับ  ประธานชุมชนวัดใหม่อมตรส จัดกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่าน โดย  สข.อนุกุล  อ่าน หนังสือพิมพ์ โครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ทาง เสียงตามสาย ในชุมชนวัดใหม่อมตรส นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการที่ กศน.เขตพระนคร จะจัด เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ ท้องสนามหลวง

อ่านข่าว กระจายเสียงตามสาย

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ชาวชุมชนได้รับทราบข่าวสารทุกวัน

หนังสือพิมพ์บ้านอัจฉริยะมีประโยชน์ต่อการอ่านอย่างมาก
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720