หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล ครู กศน.แขวงบ้านพานถม เป็นวิทยากร สอนหลักสูตร การสร้างเว็บไซด์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 9 ณ ห้องสมุดชุมชนวัดใหม่อมตรส  กศน.แขวงบ้านพานถม 
สอนผู้เรียนให้เปลี่ยนหน้าเว็บเพจ

สอนการนำเข้าปฏิทินกิจกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720