หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถม ร่วมจุดเทียนชัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ‎

เมื่อ 12 สิงหาคม 2556  เวลา 19.00 - 19.30 น. กศน.แขวงบ้านพานถม และประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสร่วมจุดเทียนชัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ‎  เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวามยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ณ  ศาลาเอนกประสงค์ วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720