หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีการประมูลสินค้านักศึกษา

การประมูลสินค้านักศึกษา
หลักการและเหตุผล


การประมูลแบบออนไลน์

ประมูลออนไลน์ เป็นการขายทรัพย์สินผ่านเว็บไซด์ โดยจะมีผู้ซื้อทั่วโลกเสนอราคาผ่านทางอินเทอร์เน็ต.

การประมูลออนไลน์ของเรา เป็นการช่วยให้ผู้ขายสินค้าที่ไหนก็ได้ สามารถนำเสนอขายสินค้าของตนสู่ตลาดโลกได้ในราคาที่ตลาดโลกยอมรับ ผู้ขายสามารถโพสขายสินค้าของตนเป็นรายเครื่องหรือเป็นกลุ่มหรือรายการ ผู้ซื้อจากทั่วโลกจะสามารถแข่งขันราคากัน เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว และเมื่อปิดการขายตามวันและเวลาที่กำหนด การซื้อจะเกิดขึ้น ถ้าผู้ให้ราคาสูงสุดเสนอซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาขั้นต่ำ d.

การประมูลออนไลน์ :
ทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอการขายทรัพย์สินของตนสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดาย และเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสเข้ามาเสนอราคา และได้ซื้อเครื่องจักรที่ใช้แล้ว โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทของเรา
เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และ มีขั้นตอนที่เชื่อถือได้ที่ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น และค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
การทำตลาดโดยทีมงานของเรา เพื่อนำเสนอสู่ตลาดที่มีผู้ซื้อที่ต้องการสูงทั่วทุกภูมิภาคเป็นการซื้อขายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำตลาดให้แก่งานประมูลแต่ละรายการโดยเฉพาะงานที่มีสัญญลักษณ์ทางการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและประมูลให้แก่บริษัทนั้นๆจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.การประมูลออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการขายสินค้าครับ พูดง่ายๆ คือ การขายปกติจะมีการตั้งราคาคงที่ (fixed price) หากผู้ซื้อสนใจก็จะตกลงกันที่ราคานั้นๆ ทันที

ขณะที่การประมูลอาจเหมาะกับกรณีที่ผู้ขายไม่แน่ใจว่าราคาของชิ้นนั้นๆ อยู่ที่่เท่าไหร่ จึงเปิดให้มีการประมูล โดยตั้งราคาเริ่มต้นและเสนอราคาสูงขึ้น (ใครให้ราคาสูงสุดก็เป็นผู้ชนะไป)
ประมูลสินค้านักศึกษา เพื่อ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720