หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.แขวงบ้านพานถมและประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรส ร่วมถวายพระพรเทิดพระเกียตริสมเด็จพระราชนีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 กศน.แขวงบ้านพานถม นำประชาชน ในชุมชนวัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมถวายพระพรเทิดพระเกียตริสมเด็จพระราชนีนาถ ณ ฆลฑลพิธีท้องสนามหลวง
ประชาชนในชุมชนวัดใหม่อมตรสและชุมชนใกล้เคียง

ตั้งขบวนเพื่อเคลื่อนไปท้องสนามหลวง

บรรยายกาศในท้องสนามหลวง

จัดแถวร่วมถวายพระพร

ออกเดินเทิดพระเกียรติ

ออกเดินเทิดพระเกียรติ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720