หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์ กศน.แขวงบ้านพานถม เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีกศน.เขตพระนคร เข้าร่วม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและยุติความรุนแรงในการละเมิดทางเพศและการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร"

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  กศน.เขตพระนคร โดย นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร มอบหมายให้ ครู กศน.เขตพระนคร จำนวน  10  คน นำผู้นำชุมชน  4 คน เข้าร่วม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและยุติความรุนแรงในการละเมิดทางเพศและการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร" ณ โรงแรมเฟิร์ท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายมาให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

คณะครู กศน.เขตพระนคร

บรรยายกาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ

บรรยายกาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ
กศน.แขวงบ้านพานถม 110 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2280-8348 โทรสาร 0-2280-8349 มือถือ 083-270-1720